Czerwionka-SzaflarskaM. Recenzja. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 49-52, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.04.