DaszykowskiM. Recenzja. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 53-91, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.05.