OpalaG. Recenzja. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 93-03, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.06.