Nadgórska-SochaA. „Bać Się Czy Się Nie Bać? Bioakumulacja, Bioindykacja I Toksyczność Metali Ciężkich Rośliny W świetle Badań Terenowych I Laboratoryjnyc”h. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 225-53, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.10.