NijakowskiL. Czy Na Śląsku Doszło Do Ludobójstwa Ekologicznego?. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 275-89, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.12.