JacykówW. Szopienice W Kolorze Ołowiu. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 312-4, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.14.