Wstęp

Leszek Małczak
https://orcid.org/0000-0002-0665-3606


Abstrakt

Wstęp


Pobierz


MałczakL. (1). Wstęp. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7036

Leszek Małczak  plsprzeklady@gmail.com
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0665-3606Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.