[1]
KulihováA. 1. Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich. 7, 1 (1).