[1]
TanuševskaL. 1. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, 2 (1).