[1]
TanuševskaL. 1. Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, 2 (1).