[1]
BuczekM. 1. Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, 2 (1).