[1]
BuczekM. 1. Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, 2 (1).