[1]
AltmannJ. 2019. Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czec. Przekłady Literatur Słowiańskich. 9, 2 (maj 2019), 147-168. DOI:https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.09.