[1]
GomolaA. 2019. Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers. Przekłady Literatur Słowiańskich. 9, 2 (maj 2019), 201-218. DOI:https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.12.