[1]
TanuševskaL. 2019. Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich. 9, 3 (paź. 2019), 123-133. DOI:https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.13.