(1)
Gołek-SepetliewaD. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W Latach 1990—2006. pls 2012, 1.