(1)
BahnevaK.; MleczkoJ.; Genew-PuhalewaI. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Bułgarii W Latach 1990—2006. pls 2012, 1.