(1)
KovachevaA. Paradoksy Antologizacji Poezji Polskiej W Przekładach Na Język Bułgarski. pls 1, 4.