(1)
KulihováA. Chorvátska Literatúra Pre Deti a Mladež V Centre Záujmu Slovenských Prekladatel’ov / Chorwacka Literatura Dla Dzieci I Młodzieży W Centrum Zainteresowań Słowackich Tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</I&gt;. pls 1, 7.