(1)
DembowskaZ. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W 2016 Roku. pls 1, 8.