(1)
TanuševskaL. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Macedonii W 2016 Roku. pls 1, 8.