(1)
TanuševskaL. Komentarz Do Przekładów Literatury Polskiej Na Język Macedoński W 2016 Roku. pls 1, 8.