(1)
SobalkowskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W 2016 Roku. pls 1, 8.