(1)
SawenećA. Dlaczego Się Tłumaczy Ponownie: Nowe Ukraińskie Odczytania Polskiej Prozy. pls 1, 9.