(1)
GostomskaA. Polskie Dwudziestowieczne Przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th Century Translations of Osman by Ivan Gundulić. pls 2019, 9, 29-53.