(1)
PospiszilK. Wspólnototwórczy Wymiar Przekładu. Casus XXI-Wiecznych Przekładów Górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesian. pls 2019, 9, 79-102.