(1)
Gverić KatanaP. Poezija Kao Prostor Intimnog I Javnog. pls 2019, 9, 59-72.