(1)
Micevska ZmejkoskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W 2017 Roku. pls 2019, 9, 117-118.