(1)
SobalkowskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W 2017 Roku. pls 2019, 9, 141-144.