MedićI. (2021). Wildemania — przekład Salomé Oscara Wilde’a a literatura chorwacka na początku XX wieku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-22. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.05