LukasK. (2021). Tako rzecze Zaratustra Wacława Berenta: młodopolska maniera czy nowatorski eksperyment?. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-23. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.08