TokarzB. (2012). Wstęp. Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1846