KurtokA. (1). Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści <i>Wilimowski</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7017