Gverić KatanaP. (1). Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7019