BuczekM. (1). Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7029