ObertováZ. (1). Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7031