SawenećA. (1). Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.15