MajkiewiczA. (2019). Dzieci umarłych Elfriede Jelinek w pułapce marketingu. Poznawcze i pragmatyczne aspekty przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder der Toten (The Children of the Dead) entrapped by book marketing Cognitive and pragmatic facets of translation. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 13-27. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.02