PospiszilK. (2019). Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesian. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 79-102. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.05