BorovnikS. (2019). O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru / About the place and role of Slovenian literature in the German-speaking area. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 133-146. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.08