GomolaA. (2019). Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 201-218. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.12