PLSR. (2019). Cały numer. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7688