RikevK. (2019). Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 17-26. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.03