Majdzik PapićK. (2019). Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 47-51. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.05