Gverić KatanaP. (2019). Poezija kao prostor intimnog i javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 59-72. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.07