TanuševskaL. (2019). Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 123-133. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.13