SobalkowskaE. (2019). Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 141-144. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.15