Gołek-SepetliewaD. Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 1, n. 3, 1 jan. 2012.