KulihováA. Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 7, n. 1, 11.