Gverić KatanaP. Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 8, n. 2, 11.